Kategoriarkiv: Allmänt om NO

Skriva rapport

Planeringen skrivs innan du genomför din undersökning. Visa därefter för din lärare som ger dig klartecken att genomföra undersökningen. Följande rubriker ska finnas med i rapporten:

Namn och klass

Rubrik – Skriv undersökningens namn och datum när undersökningen genomförs.

Frågeställning – Ange vad du ska ta reda på.

Material – Ange vilken utrustning och vilka kemikalier som du behöver för att genomföra din undersökning.

Riskbedömning – Fundera på om det finns särskilda säkerhetsföreskrifter som du behöver ta hänsyn till. Skriv i så fall ner dem här.

Metod – Skriv en instruktion hur du steg för steg ska genomföra din undersökning, gärna både med text och bild. Instruktionen ska vara så utförlig att någon annan kan följa den.

Hypotes – Skriv vad du tror kommer att hända utifrån dina naturvetenskapliga kunskaper.

Utvärderingen skrivs under och efter du genomför din undersökning. Följande rubriker ska finnas med i rapporten:

Resultat – Skriv ner dina iakttagelser och observationer, under och efter undersökningen. Redovisa gärna med tabeller, diagram och bilder.

Diskussion och slutsats

  • Resonera kring om dina resultat är rimliga i relation till möjliga felkällor.
  • Ge förslag på förbättringar av din undersökning för att ditt resultat ska bli mer tillförlitligt. Förklara varför dina förbättringar skulle ge ett mer tillförlitligt resultat.
  • Skriv ner vad du har kommit fram till för slutsats med undersökningen. Jämför resultaten med frågeställningen och kommentera din hypotes. Dina slutsatser ska ha koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Ta gärna hjälp av din lärobok eller andra källor.
  • Fundera på om det finns nya frågeställningar att undersöka. Skriv i så fall ner dem.

Rapporten kan du skriva för hand och lämna in till Andreas. Du kan också använda formuläret nedan så skickas det direkt till Andreas.

https://docs.google.com/forms/d/1cJ0Wvn_q6kD0sfWaZjMTKe6_7SHs3s015uP2kQ8b4Jk/viewform?usp=send_form