Kategoriarkiv: För lärare

Flippat klassrum

Workshop: Öka delaktigheten och måluppfyllelsen med kamratlärande

Föreläsning

Utvärdering

Länkar till digitala verktyg som jag använder i undervisningen

AnswerGarden

Mentimeter

TodaysMeet

SurveyMonkey

Padlet

Videoscribe (7 dagars testversion)

Plickers med instruktion

Google Drive

Flubaroo

Kahoot

Socrative

WordPress

Wheel Decide

HapYak

Länkar till webbsidor om flippat klassrum och kamratlärande

Skolverket

Pedagog Stockholm

Peer Instruction