Kategoriarkiv: Hållbar utveckling (åk 8)

Hållbar utveckling

Människan överutnyttjar jordens resurser. Vi tar resurser och ger tillbaka utsläpp, föroreningar och massvis med sopor.

Vad kan vi göra för att skapa en balans mellan det vi tar och det som jorden kan återskapa och återställa?

För att lära dig mer om hur vi skall få en mera hållbar utveckling ska du spela spelet ”Rena skräpspelet” där du ska försöka rädda ön Alotawast från en miljökatastrof.

För att visa att du klarat detta ska du i slutet av spelet skriva ut ett diplom.

Under och efter arbetet med spelet ska du dessutom svara på nedanstående frågor. Till din hjälp har du tillgång till några användbara länkar på internet. På fråga 10-12 ska du också bidra med dina egna tankar och idéer.

1. Ge exempel på några saker som Olga spolar ned i toaletten trots att hon inte får.

2. Varför är det viktigt att lämna gamla batterier i batteriholken?

3. Vilka typer av förpackningar kan vi lämna på en återvinningsstation?

4. Ge exempel på några miljöfarliga avfall som kan lämnas in på en miljöstation.

5. Ge exempel på några elprodukter som kan lämnas in som elavfall.

6. Vad gör kommunen med det matavfall som samlas in?

7. Vad innebär FNI?

8. Varför ska du inte tvätta bilarna på garageuppfarten utan på en automattvätt eller tvätthall?

9. Avfallshantering är ett exempel på ett tekniskt system. Vilka olika delar (komponenter) finns det i det tekniska systemet kring avfallshantering som växte fram i ”Rena skräpspelet”?

10. Hur skulle vi kunna förbättra det tekniska systemet kring avfallshantering i framtiden, för att få ännu mindre påverkan på miljö?

11. Hur skulle du och din familj kunna ändra ert sätt att konsumera för att få en mer hållbar utveckling i framtiden? Vad kan ni bidra med för att få en bättre miljö?

12. Vilka konsekvenser skulle det kunna få i det tekniska systemet kring avfallshantering om man plockar bort en komponent? Använd gärna ett eller flera exempel för att förtydliga dina tankar.

Länkar

Rena skräpspelet

Rena fakta

Fakta om skräp

Avfall, vatten och avlopp (Jönköpings kommun)

Sorteringsguide för avfall

Tvätta bilen rätt