Kategoriarkiv: Luft och vatten (åk 8)

Laborationer vatten

När du är klar med alla laborationer väljer du ut en av laborationerna som du ska skriva en rapport om. Klicka på menyn ”Allmänt om NO” och ”Skriva rapport”. Läs igenom hur man skriver en rapport och skriv därefter rapporten i formuläret. Glöm inte att klicka ”Skicka” när du är klar med din rapport.

Laboration 1 Ytspänning 1

Laboration 2 Ytspänning 2

Laboration 3 Ytspänning 3

Laboration 4 Fällning

Laboration 5 Vattnets kretslopp

Uppgifter luft

Extrauppgifter om du hinner

Använd gärna boken när du löser dessa uppgifter. Skriv svaren i din skrivbok.

Syre

1. Vilket kemiskt tecken har syre?

2. Vilket kemiskt namn har syrgas?

3. Hur många procent syrgas består luften av?

4. Vad kallas kemiska föreningar som innehåller syre?

5. Vem var den förste som lyckades framställa syrgas?

6. Från vilket land kom han?

7. Vad kallade han sin nyupptäckta gas?

Väte

1. Vilket kemiskt tecken har väte?

2. Vilket kemiskt namn har vätgas?

3. Hur många procent vätgas består luften av?

4. Vad är knallgas?

5. Varför använder man inte vätgas att fylla ballonger med längre?

Koldioxid

1. Vilket kemiskt namn har koldioxid?

2. Vilka slags atomer består koldioxid av?

3. Hur många procent koldioxid består luften av?

4. Hur kommer koldioxid ut i luften?

5. Hur kan man använda koldioxid?

6. Vad är kolsyresnö?

7. Vad används kolsyresnö till?