Kategoriarkiv: Mark, syror och baser (åk 8)

Uppgifter syror och baser

Använd boken (s. 80-85) när du löser dessa uppgifter. Arbeta i laborationsgrupperna och skriv svaren i din skrivbok.

Repetitionsfrågor

1. Vilken jon finns i alla sura lösningar? Ange namn och kemiskt tecken.

2. Vilken jon finns i alla basiska lösningar? Ange namn och kemiskt tecken.

3. Vilka pH-värden har

a) sura lösningar

b) neutrala lösningar

c) basiska lösningar

4. Vad är en indikator?

5. Ge tre exempel på naturliga indikatorer?

6. Vilken färg har BTB i sur, neutral och basisk lösning?

7. BTB är en konstgjord indikator. Ge ett annat exempel på en konstgjord indikator och vilka färger den får i sur, neutral och basisk lösning.

8. Vilken skyddsutrustning måste man ha när man arbetar med syror och basiska ämnen?

9. Vad innebär SIV-regeln?

10. Vilka egenskaper har alla syror?

11. Vad skiljer starka syror från svaga syror?

12. Vilka egenskaper har alla baser?

13. Ge tre exempel på starka syror och vad de används till.

14. Ge tre exempel på svaga syror och vad de används till.

15. Ge tre exempel på baser och vad de används till.

16. Vilken syra finns i

a) bilbatterier

b) magsäcken

c) coca-cola

d) vinäger

17. Hur löser man upp guld?

Fördjupningsfrågor

18. Vilken av indikatorerna BTB och fenolftalein tycker du verkar bäst om man vill se om en lösning är sur, neutral eller basisk? Motivera.

19. Andreas häller BTB i en flaska sockerdricka.

a) Vilken färg får sockerdrickan?

b) Hur tror du det ser ut sedan man kokat sockerdrickan? Motivera.

20. Koncentrerad salpetersyra späddes 1 miljon gånger med destillerat vatten. Vilket pH-värde borde lösningen få? Motivera ditt svar.

21. Sari bytte batteri i sin bil. Efteråt upptäckte hon att hennes vita jeans hade fått brunsvarta fläckar och det hade dessutom gått hål. Vad hade Sari spillt på sig? Varför blev det bruna fläckar och hål på kläderna?

22. Många av våra gamla marmorstatyer håller på att förstöras av sura regn. Förklara med egna ord varför detta sker.

23. Sverige har många sjöar. Vissa av dessa har blivit försurade. Andra sjöars pH-värde har inte påverkats nämnvärt.

a) Vad är orsaken till försurningen?

b) Vad kan vara orsaken till att en del sjöar inte påverkats?

24. Olle fick en bägare med en blå vätska av sin lärare och blev uppmanad att blåsa genom ett sugrör i bägaren. Efter en stund blev vätskan gul. Vad hade hänt?